T&Cs for Greece

Terms and conditions specific to Greece

Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων (ΕΕΕΠ).


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια των τηλεοπτικών εκπομπών «OPEN TV».

Α. Εισαγωγή

Για τον διαγωνισμό της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στο 2ο ΧΛΜ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 Παιανία Αττικής, εφεξής «Open TV»), η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «OPEN TV», παράγει και προβάλλει πέντε (5), κατ’ αρχήν, εκπομπές, σε ζωντανή μετάδοση, α) την ενημερωτική, τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» και «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7» την ψυχαγωγική εκπομπή «Έλα , Χαμογέλα»,την ενημερωτική εκπομπή «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ» και την αθλητική εκπομπή «OPEN GOAL”(εφεξής «Εκπομπές»). Οι Εκπομπές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προωθητική ενέργεια με τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια της Εκπομπής τηλεθεατών (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»). Την δωροθεσία, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας αναλαμβάνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTERNETQ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 340 (εφεξής «INTERNETQ»).

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας Των Εκπομπών- Τρόπος Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια της Εκπομπής (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε Εκπομπής, που προβάλλεται, κατ’ αρχήν,

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα 05:30- 07:00
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα 07:00- 10:00
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ κάθε Σάββατο έως και Κυριακή και ώρα 06:00- 10:00
ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ κάθε Σάββατο έως και Κυριακή και ώρα 07:00- 10:00
OPEN GOAL κάθε Σάββατο έως και Κυριακή και ώρα 13:00-14:00

1. Να στείλει μήνυμα στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14584 (εφεξής «Υπηρεσία»), με πρόθεμα

  • ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ : ΣΑ
  • ΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ: ΕΛΑ
  • ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7: ΑΚ
  • OPEN GOAL: GOAL

με χρέωση 3 ευρώ/sms από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12%,15%,18% ή 20% βάσει λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), για να λάβει απαντητικό μήνυμα, όπου θα ενημερωθεί για:

α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια
β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, τέσσερων(4) ΕΥΡΩ, από συνεργαζόμενα καταστήματα.

2. Να καλέσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14584 (εφεξής «Υπηρεσία»), με χρέωση 3 ευρώ/κλήση από σταθερό και κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Ειδικότερα, ο Συμμετέχων, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της INTERNETQ, όπου μέσω ηχητικού μηνύματος θα ενημερωθεί για:

α) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια
β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές) και ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, από συνεργαζόμενα καταστήματα.

Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα δρομολογηθεί σε σύστημα τηλεφωνητή, όπου αυτόματα καταχωρείται το τηλέφωνό του (από το οποίο καλεί) και περαιτέρω, εάν ο Συμμετέχων το επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει το ονοματεπώνυμό του, (ρητά δε, διευκρινίζεται ότι η δήλωση συμμετοχής του είναι έγκυρη, ακόμη κι εάν δεν το δηλώσει). Ο συμμετέχων μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 211 102 1486 με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00 – 18:00 για να παραλάβουν τον κωδικό τους εφόσον τον έχασαν ή δεν τον σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις και τον κωδικό των συμμετεχόντων για την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζεται ο αριθμός 14584, παρέχεται και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν από την INTERNETQ τον κωδικό της Δωροεπιταγής κατόπιν επικοινωνίας εφόσον δεν κατέστη δυνατό αυτό κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η χρήση της Δωροεπιταγής υπόκειται στους αναφερόμενους όρους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος.

Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καταχωρούνται στο σχετικό Σύστημα της INTERNETQ και κατά τη διάρκεια της Εκπομπής θα διεξάγεται από τους προστηθέντες της INTERNETQ ηλεκτρονική κλήρωση, στην βάση όλων των Συμμετεχόντων, που κάλεσαν με σκοπό την ανάδειξη ενός τυχερού, που θα κερδίσει το αναγγελλόμενο έπαθλο της εκπομπής. Στη συνέχεια θα καλείται ο εκάστοτε τυχερός από τους υπεύθυνους της INTERNETQ στον αριθμό, απ’ όπου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και ενημερώνεται για την παραλαβή του σχετικού επάθλου. Κατά τη λήξη διεξαγωγής οιασδήποτε Προωθητικής Ενέργειας κάθε Εκπομπής σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε αυτή, το δε τηλεφωνικό κέντρο σταματάει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής.

Γ. Ενημέρωση νικητών

Η «INTERNETQ» είναι υπεύθυνη για την καταβολή των χρηματικών επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:

Οι προστηθέντες της «INTERNETQ» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα χρηματικά έπαθλα.

Συγκεκριμένα, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, η «INTERNETQ» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο.

Οι νικητές θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής τους, να αποστείλουν στα γραφεία της «INTERNETQ» (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ
2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) Υπεύθυνη Δήλωση από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους Όρους & Προϋποθέσεις των προωθητικών ενεργειών της εκπομπής, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν
3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που παραλαμβάνει η «INTERNETQ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20% .

Η καταβολή των μη χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής:

H «INTERNETQ» είναι υπεύθυνη για την καταβολή των μη χρηματικών επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:

Οι προστηθέντες της «INTERNETQ» ενημερώνουν τηλεφωνικά τους νικητές για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα μη χρηματικά έπαθλα.

Συγκεκριμένα, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, θα επιχειρείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές σε τηλεφωνικό αριθμό, που οι ίδιοι θα δώσουν, ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε δώρου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των μη χρηματικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το εν λόγω μη χρηματικό έπαθλο.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαραίνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20%.

Δ. Ακύρωση νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:

1. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου), εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος θα έχει δώσει στους προστηθέντες της INTERNETQ, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους
3. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα υποχρεωτικό φόρο σε βραβεία άνω των 1.000 ευρώ όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του δώρου.

Ε. Προσωπικά δεδομένα

H INTERNETQ διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες τις προωθητικής ενέργεια αναγκαίο για την κλήρωση και επικοινωνία με τους νικητές. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο της INTERNETQ.

Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την INTERNETQ, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την INTERNETQ, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σκοπός της εκ μέρους της INTERNETQ, τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση των Διαγωνισμών και η ταυτοποίηση των νικητών.

Μετά την πάροδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την προβολή της εκάστοτε Εκπομπής και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης των δώρων στους νικητές, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την INTERNETQ, (βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνώντας με την INTERNETQ, στo τηλέφωνο 211 1021486. Η INTERNETQ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών.

Ζ. Χρήση Επάθλου Δωροεπιταγής

Προκειμένου ο Συμμετέχων να κάνει χρήση της Δωροεπιταγής, θα πρέπει αρχικά να γνωστοποιήσει το μοναδικό κωδικό του (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων από ένα) όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Β των παρόντων όρων στο τηλέφωνο 211 1021486 με αστική χρέωση ώστε να ταυτοποιηθεί η δωροεπιταγή του και εν συνεχεία αυτή να εξαργυρωθεί:

Α) στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «Καρώνης Ηλεκτρικά Μον. Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρονικών ειδών (https://www.e-karonis.gr),

Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των 3,5 ευρώ, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Συμμετέχων δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά για την αγορά ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα κάποιος που έχει τέσσερεις (4) Δωροεπιταγές των τρεισήμισι (3,5) ευρώ συνολικής αξίας δεκατεσσάρων (14) ευρώ μπορεί να αγοράσει ένα αντικείμενο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ ή και μεγαλύτερης αξίας. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός της ακυρώνεται και δεν ισχύει. Είναι δυνατή η χρήση Δωροεπιταγής συνδυαστικά και με άλλες προφορές του εκάστοτε καταστήματος. Ο συμμετέχων έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μία ή και περισσότερες Δωροεπιταγές αθροιστικά για την αγορά ενός είδους ή και μεμονωμένα για την αγορά περισσοτέρων ειδών. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα σε περίπτωση που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές να προχωρήσουν στην εξαργύρωση της/των δωροεπιταγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τηλεφωνικά. Επίσης δίνεται η δυνατότητα αποστολής του αντικειμένου που επέλεξαν στον χώρο τους μέσω μεταφορικής εταιρείας με δική τους χρέωση αποστολής.

Η. Λοιποί όροι

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η INTERNETQ δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ΟPEN TV», http://www.tvopen.gr. Ο «Open tv» και η «INTERNETQ» διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού OPEN TV http://www.tvopen.gr., απαλλασσόμενοι από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά, αφού πρώτα οι τροποποιήσεις γνωστοποιηθούν στην ΕΕΕΠ. Μετά την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «INTERNETQ» παύει να υφίσταται.

Το προσωπικό των εταιρειών OPEN TV και «INTERNETQ», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις προωθητικές ενέργειες της εκπομπής.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.Νικητές διαγωνισμώνΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Δήμητρα Χατζοπούλου                                ipad 25/11

Βιολεττα Κωνσταντακη                                Χαλί Αιών 18/11/2018

Γεωργια Αναγνωστακη                                 Casa Felicia 2/12

Αντωνια Λυμπεροπουλου                             1000 € 23/12Τώρα ότι συμβαίνει

Φωτεινή Γιάννου                                           PILLION TERRA HOTEL 13/11

ΣΠANOYΔH ΦAIΔPΑ                                 ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IRON DOOR 18/11

BAΣIΛIKH KONTOMAPH                         JURO PRO ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΚΟΥΠΑ 25/11

ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΡΜΗ                                      ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IRON DOOR 2/12

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΗΣ                                ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IRON DOOR10/12

ΛAΔAKAKOY KYPIAKH                          ΣΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ 16/12

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ   SOLE HLIOTHERMO 23/12ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ 5-7

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                   ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΑΚΗ 14/12

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥ                                         10.000 € 28/12

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΣ                                  ΡΕΒΕΓΙΟΝ SOFITEL 28/12OPEN GOAL

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ                        DRONE 23/12